Σημείωμα της Δήμητρας Κονδυλάτου

Ένα βίντεο-δοκίμιο που συμπαραθέτει στοιχεία θεωρίας, μυθοπλασίας και ιστορίας της τέχνης, για να παρουσιάσει όψεις της σχέσης σύγχρονης τέχνης και τουρισμού, αναφορικά με την τεχνητότητα χώρων, σχέσεων και συμπεριφορών. Ενώ τα υποκείμενα που εργάζονται στα δύο αυτά πεδία θα μπορούσαν να ανασκευάσουν τις αφηγήσεις των χώρων εργασίας τους, τελικά εκτελούν σιωπηλά προδιαγεγραμμένες εργασίες και καθήκοντα που συντηρούν αέναα την σταθερότητα και φροντίζουν ώστε η βιτρίνα τους να παραμένει άθικτη και εκθεσιακή. Το παράδοξο στην περίπτωση των καλλιτεχνών είναι ότι, σύμφωνα με την πολιτική οικονομία της καλλιτεχνικής εργασίας, βρίσκονται σε συνεχή κίνηση, ώστε να διατηρήσουν αυτή τη σταθερότητα. Ο τελευταίος πίνακας του Μανέ, Ένα μπαρ στο Folies – Bergères –που κατά τον Φουκώ άλλαξε την κυρίαρχη αντίληψη περί ζωγραφικής και αναπαράστασης- εμφανίζεται για να ακριβώς για να δείξει πως υπάρχουν τρόποι να συμβούν αλλαγές στα κυρίαρχα συστήματα πολιτισμικής αναπαράστασης και διαμεσολάβησης. Το βίντεο αυτό δημιουργεί ερωτήματα αναφορικά με την θέση και την δράση των καλλιτεχνών, σε τόπους και καταστάσεις όπου ο θεσμός της σύγχρονης τέχνης προϋποθέτει την μετακίνηση και το ταξίδι θεσμοποιείται.

THE BOX: on edges, vertices, faces and commodified intimacies (video still) © Dimitra Kondylatou 2017
THE BOX: on edges, vertices, faces and commodified intimacies (video still) © Dimitra Kondylatou 2017
THE BOX: on edges, vertices, faces and commodified intimacies (video still) © Dimitra Kondylatou 2017
THE BOX: on edges, vertices, faces and commodified intimacies (video still) © Dimitra Kondylatou 2017

a video essay by Dimitra Kondylatou, 3D design & animation: Korina Kassianou, Extra sounds: George Moraitis, Performance: Martha Kapsoulaki, Voices: Mónica Lacerda, Wilfred Tomescu, Rabea Ridlhammer