Σημείωμα της Τζένης Μαρκέτου

Κατά το πρόσφατο διάστημα, η καλλιτεχνική μου έρευνα εστιάζει σαυτό που θα αποκαλέσω διαδικασιές διαρραγής: περιλαμβάνει την παραγωγή έργου, εργαστηρίων και δράσεων στο διάστημα από τον Οκτώβρη του 2016 έως και το σήμερα. Η πλειοψηφία της δουλειάς αυτής αφορά ανοικτές, μη ιεραρχικές διαδικασίες οι οποίες και διευκολύνουν την ανταλλαγή και ενσωμάτωση γνώσης. Με αφετηρία την ιδέα της έντασης και κίνησης η οποία και λαμβάνει χώρα εντός του εκθεσιακού χώρου, τα έργα τείνουν προς τις αναπροσαρμογές ρόλων μεταξύ δημιουργού και κοινού, με έμφαση στην κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη και την αναφορά στις οικολογίες του εδώ και του τώρα του εκάστοτε πλαισίου. Εξετάζουν την δυναμική εκδοχών συμμετοχικότητας στην παραγωγή νέων και πολυσχιδών αφηγήσεων, αποστασιοποιουμενα κατά αυτόν τον τρόπο απο παραδοσιακές εμπειρίες τέχνης.

Rehearsing an Improbable Assembly / (Δοκιμή προς μια ανέφικτη συνέλευση) 2017. Πρόκειται για μια διερεύνηση της πρόβας-δοκιμής ώς μεθοδολογία, μέσο, modus operandi, τόπο αναπαράστασης και συλλογικής συμμετοχής.

Συστήνει έναν υβριδικό χώρο συνάθροισης και επιτέλεσης ελεύθερου λόγου και παρουσιάστηκε ως μια τετράωρη επιτελεστική δράση με τη συμμετοχή μαθητών απο δημόσια σχολεία της Αθήνας. Η περφόρμανς αυτή έγινε αντικείμενο συντονισμού από εμένα καθώς και απο μέλη του θεάτρου του καταπιεσμένου με την φιλοδοξία της εφαρμογής στρατηγικών χειραφέτησης σε ζητήματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, ενάντια σε σύγχρονα συστημικά κανονιστικά πλαίσια διακυβέρνησης.

Την δράση, η οποία και συμπεριλήφθηκε στην νύχτα της Αισθητικής και Φιλοσοφίας που οργάνωσε το Γαλλικό Ινστιτούτο της Αθήνας σε συνδυασμό με το Ινστιτούτο Γκαίτε κατά τον Μάιο του 201,  προπαρασκεύασε σειρά εργαστηρίων στα σχολεία των παιδιών.

https://vimeo.com/228426782

Jenny Marketou, Rehearsing an Improbable Assembly, (2017)
Assembly View, Night of Ideas and Philosophy
Goethe Institut Amphitheater, Athens, Greece
© Jenny Marketou

 

Jenny Marketou, Rehearsing an Improbable Assembly, (2017)
Assembly View, Night of Ideas and Philosophy
Goethe Institut Amphitheater, Athens, Greece
© Jenny Marketou

 

Jenny Marketou, Rehearsing an Improbable Assembly, (2017)
Assembly View, Night of Ideas and Philosophy
Goethe Institut Amphitheater, Athens, Greece
© Jenny Marketou