Σημείωμα της Τζένης Μαρκέτου

Κατά το πρόσφατο διάστημα, η καλλιτεχνική μου έρευνα εστιάζει σαυτό που θα αποκαλέσω διαδικασιές διαρραγής: περιλαμβάνει την παραγωγή έργου, εργαστηρίων και δράσεων στο διάστημα από τον Οκτώβρη του 2016 έως και το σήμερα. Η πλειοψηφία της δουλειάς αυτής αφορά ανοικτές, μη ιεραρχικές διαδικασίες οι οποίες και διευκολύνουν την ανταλλαγή και ενσωμάτωση γνώσης. Με αφετηρία την ιδέα της έντασης και κίνησης η οποία και λαμβάνει χώρα εντός του εκθεσιακού χώρου, τα έργα τείνουν προς τις αναπροσαρμογές ρόλων μεταξύ δημιουργού και κοινού, με έμφαση στην κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη και την αναφορά στις οικολογίες του εδώ και του τώρα του εκάστοτε πλαισίου. Εξετάζουν την δυναμική εκδοχών συμμετοχικότητας στην παραγωγή νέων και πολυσχιδών αφηγήσεων, αποστασιοποιούμενα κατά αυτόν τον τρόπο απο παραδοσιακές εμπειρίες τέχνης.

Το How Assemblies Matter? (2016) υπήρξε μία εφήμερη Αγορά, η οποία υπό συντονισμό δικό μου καθώς και μιας σειράς διεθνών προσκεκλημένων ακτιβιστών, καλλιτεχνών και διανοουμένων, συνέστησε μια ποικιλία εφημέρων χώρων συνάθροισης ατόμων και τρόπων συλλογικής ανταλλαγής.

Στάθηκε η συνθήκη για δοκιμές συλλογικής διαδικασίας μέσω τρόπων/μεταξύ σωμάτων  που προγραμματικά αποκλείονται απο τις πάγιες εκδοχές δημοκρατικής αντιπροσώπευσης. Η συνέλευση αυτή καθεαυτή επαναφέρεται στο επίκεντρο ώς υπόθεση έρευνας του έργου σε σχέση με πιθανούς τρόπους μη γραμμικής και μη επιλελυμένης σκέψης στα ενδιάμεσα του ατομικού και του συλλογικού.

https://assembliessummit.tumblr.com/tagged/watch-archive

 

Jenny Marketou, HOW Assemblies Matter? (2016)
View from two Assemblies
General Assembly of Children’s Ombusman &
Athena Athanasiou & Neni Panourgia,
Averof Amphitheater, Patission Campus ,(Polytexneio)
National Technical Univeristy of Athens, Greece
© Jenny Marketou