Σημείωμα από την Ομάδα Φιλοπάππου

Ένας άλλος κήπος καλεί τους επισκέπτες του να γίνουν μέρος του.Ένα εικαστικό περιβάλλον, ένας τόπος συνεύρεσης, ενός εμμενούς πλέον «σκηνικού», που φιλοξενεί τη διαπραγμάτευση σχετικών με τον τίτλο ζητημάτων. Η Αρκαδία ως φαντασιακός εκείνος τόπος της ματαίωσης, που, μεταξύ άλλων, παραπέμπει στον -επίγειο και ταυτόχρονα μυθικό- παράδεισο, στον κήπο των ηδονών, στο στοχασμό πάνω στον θάνατο και την αιωνιότητα αλλά και σε ένα απροσδιόριστο αίσθημα φυγής. Η ομαδική μελέτη/έρευνα και η περιδιάβασή μας πάνω στο έργο του Poussin με τίτλο Et in Arcadia Ego, μας ωθεί να αναρωτηθούμε για θεματικές όπως φυσικός και τεχνητός παράδεισος, στάση και κίνηση, άνθιση ανθρώπων και τεχνητά φυτά, θάνατος και αιωνιότητα, ρίζωμα και πέρασμα, συλλογικότητα και κοινότητα. Ένας εφήμερος χώρος πύκνωσης και εστίασης, μετακινούμενος και διαφορετικός κάθε μέρα, που προϋποθέτει συνεργούς. To project Et in Arcadia Ego ήταν μια παραγωγή της 2ης Μπιενάλε της Αθήνας το 2009 και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσιά της.

Ομάδα Φιλοπάππου, Et in Arcadia Ego, 2009, περιβάλλον για το Live project της 2ης Μπιενάλε της Αθήνας στο Παλαιό Φάληρο © Ομάδα Φιλοπάππου
Ομάδα Φιλοπάππου, Et in Arcadia Ego, 2009, περιβάλλον για το Live project της 2ης Μπιενάλε της Αθήνας στο Παλαιό Φάληρο © Ομάδα Φιλοπάππου
Ομάδα Φιλοπάππου, Et in Arcadia Ego, 2009, περιβάλλον για το Live project της 2ης Μπιενάλε της Αθήνας στο Παλαιό Φάληρο © Ομάδα Φιλοπάππου
Ομάδα Φιλοπάππου, Et in Arcadia Ego, 2009, περιβάλλον για το Live project της 2ης Μπιενάλε της Αθήνας στο Παλαιό Φάληρο © Ομάδα Φιλοπάππου