Σημείωμα από τον Μιχαηλάγγελο Βλάσση – Ζιάκα

Το Counter(-)διαπραγματεύεται τις πολιτικές διαστάσεις ατομικών και συλλογικών παρεμβάσεων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Πρόκειται για μια σειρά βιντεοσκοπημένων συνεντεύξεων ατόμων διαφορετικών κοινωνικών και ιδεολογικών καταβολών που εξασκούν τεχνικές ρευματοκλοπής στην Αθήνα.

Οι τεχνικές ρευματοκλοπής είναι πρακτικές ευρέως διαδεδομένες στην Ελλάδα και συνδέονται εως ένα βαθμό με την αύξηση κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος και την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών. Tα κίνητρα και ο χαρακτήρας άσκησής τους εκτείνονται από αδυναμία αποπληρωμής των λογαριασμών μέχρι συνειδητή ιδεολογική στάση, και από καιροσκοπία μέχρι κίνηση αλληλεγγύης.

Εφόσον οι εν λόγω τεχνικές είναι παράνομες, οι ερωτώμενοι καλούνται να κρύψουν τη ταυτότητα τους με αμφιέσεις αντιπροσωπευτικές των ιδεολογιών τους και των κοινωνικών τάξεων στις οποίες ανήκουν.
Οι αμφιέσεις αντιμετωπίζονται ως τεχνικές αυτό-αναπαράστασης και αναλύονται κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων παράλληλα με τις τεχνικές και πολιτικές πτυχές της ρευματοκλοπής.

Counter (-). Μιχαήλ Άγγελος Βλάσσης-Ζιάκας
©Μιχαήλ Άγγελος Βλάσσης-Ζιάκας
Counter (-). Μιχαήλ Άγγελος Βλάσσης-Ζιάκας
©Μιχαήλ Άγγελος Βλάσσης-Ζιάκας