Σημείωμα των Campus Novel

Οι Campus Novel επιχειρούν μια επιτελεστική αποτίμηση στο φαινόμενο της ανάπλασης ως χωροθετική επιταγή που συνδέεται μέχρι και σήμερα με την επιθυμία για εξέλιξη και κοινωνική ευημερία. Η ιστορική, σχεδόν, συνέχεια του αιτήματος της αναδιαμόρφωσης και του πολεοδομικού ανα-σχεδιασμού στην ευρύτερη περιοχή του Φαλήρου και του Πειραιά αποτελεί, στα πλαίσια της συγκεκριμένης στόχευσης, παραδειγματική περίπτωση μελέτης αναφορικά με τις ιδιαιτερότητες της κοινωνικής γεωγραφίας της πόλης.

Tο project ANAPLASIS βασίζεται σε μία δράση που πραγματοποίησαν τα μέλη της ομάδας στην πρόσοψη ενός πρώην εστιατόριου στο Φάληρο το Μάρτιο του 2015. Το κτίριο λειτούργησε ως χώρος εστίασης από τη δεκαετία του ‘50 διατηρώντας χρονολογικά τρείς ξεχωριστές επωνυμίες: Μαρίδα, Δελφίνι, Τόκας. Κάθε μία από αυτές τις επωνυμίες ταυτίζεται με μια χωρική-αισθητική ανακαίνιση και επέκταση που επιχείρησαν οι εκάστοτε διευθύνσεις του εστιατορίου ως ιδιωτική πρωτοβουλία αλλά προβολικά λειτουργεί ως δείκτης στις εναλλασσόμενες εγγραφές της περιοχής, όπως αυτές διαμορφώθηκαν σε συγκεκριμένες χρονικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες.

Η δράση συνοψίζεται στη διαδικασία διαδοχικών αναρτήσεων και αντίστοιχων αποκαθηλώσεων των επιγραφών που όριζαν το όνομα της επιχείρησης σε διαφορετικές περιόδους. Η σημειολογία της ταμπέλας στην παρούσα διαχείριση ορίζει την ανάπλαση ως σήμανση μιας προγραμματικής δήλωσης που βρίσκεται πάντα σε τελεολογικό επίπεδο. Το συνολικό εγχείρημα ολοκληρώνεται σε λίγες μόνο ώρες, επιδιώκοντας τη χρονική συμπύκνωση και προτείνεται περισσότερο ως μια ιδιότυπη μορφή χρησικτησίας και λιγότερο ως επέμβαση.

Anaplasis (2015) Campus Novel
Courtesy of the artists
Anaplasis (2015) Campus Novel
Courtesy of the artists
Anaplasis (2015) Campus Novel
Courtesy of the artists