Μία σύνθεση για halldorophone και φωνή.   To halldorophone παράγει εγγενώς τόνους και συνηχήσεις μεγάλης διάρκειας μέσω της ανάδρασης του ήχου. Στο έργο infinity,  ο πειραματισμός με τη φωνή είσαγεται ως μια πρόσθετη πηγή ταλαντώσεων που δυνητικά επηρεάζει τις συνηχήσεις που παράγονται από το όργανο.  Η διαδικασία παραγωγής ήχου σε αυτό το όργανο έχει μεγάλη τυχαιότητα.  Η σύνθεση βασίζεται ακριβώς σε αυτό το εντροπικό σύστημα και αντανακλά την διαλεκτική σχέση προκύπτει από την διαδικασία ελέγχου και αποδοχής της τυχαιότητας μέσα σ’ενα πλαίσιο συνθετικών αποφάσεων.   Κατά την διάρκεια του πεντάμηνου πειραματισμού με το όργανο, τηρήθηκε ένα επιστημονικό ημερολόγιο δοκιμών και παρατηρήσεων το οποίο χρησιμοποιήθηκε μετέπειτα ως σημείο αναφοράς για την παρτιτούρα του έργου.

Η γραφική παρτιτούρα του έργου έχει το σχήμα του άπειρου.  Δύο αυτόνομες συνθέσεις-“φωνές”, που κατασκευάστηκαν ώστε να ηχούν ταυτόχρονα, ξεκινούν το ηχητικό τους ταξίδι από διαφορετικά σημεία πάνω στο σχήμα του άπειρου και με διαφορετική φορά, αλληλεπιδρώντας και λειτουργώντας αρμονικά ή αντιστικτικά.  Κάθε μια από τις “φωνές” παίχτηκε σε διαφορετικούς χώρους της ίδιας περιοχής, όπου ο ένας εκλαμβάνεται ως πιο γήινος-χθόνιος και ο άλλος ως υπέργειος.

Το βίντεο ακολουθεί την μουσική σύνθεση, αναδεικνύοντας τις βασικές λεπτομέρειες των παράλληλων δράσεων και την διάδρασή τους, ενισχύοντας έτσι την κοσμογονικό και ιεροτελεστικό χαρακτήρα της μουσικής

YOUTUBE LINK