Μαρκέτου Τζένη, How assemblies matter? (2016)

Σημείωμα της Τζένης Μαρκέτου Κατά το πρόσφατο διάστημα, η καλλιτεχνική μου έρευνα εστιάζει σ’ αυτό που θα αποκαλέσω διαδικασιές διαρραγής: …

Μαρκέτου Τζένη, Rehearsing an Improbable Assembly / (Δοκιμή προς μια ανέφικτη συνέλευση) (2017)

Σημείωμα της Τζένης Μαρκέτου Κατά το πρόσφατο διάστημα, η καλλιτεχνική μου έρευνα εστιάζει σ’ αυτό που θα αποκαλέσω διαδικασιές διαρραγής: …

Μαρκέτου Τζένη, Ever-growing through the City (2020)

Σημείωμα της Τζένης Μαρκέτου Κατά το πρόσφατο διάστημα, η καλλιτεχνική μου έρευνα εστιάζει σ’ αυτό που θα αποκαλέσω διαδικασίες διαρραγής: …