Σειρά καλλιτεχνικών διαλέξεων

Εικαστικές Τέχνες Μια σειρά διαλέξεων γύρω από την καλλιτεχνική έρευνα διοργανώθηκε στο TWIXTlab με σκοπό να αποτυπώσει ενδεικτικά όψεις του φαινομένου στην …

Ημερίδα ερευνητικού προγράμματος

«Μια έρευνα για την καλλιτεχνική έρευνα στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1990 έως την εποχή της «κρίσης»» Τετάρτη 18 …