Σημείωμα της Ντάνας Παπαχρήστου και του Γιώργου Σαμαντά-

Η κοινωνική ζωή του νερού και οι Όψεις της ανάστασης είναι οι δυο εκφάνσεις ενός  δίπτυχου project μεικτών μέσων (ήχος-φωτογραφία-κείμενο). Η έρευνα στην οποία βασίστηκε το έργο ήταν εθνογραφικής φύσης (επιτόπια έρευνα με συμμετοχική παρατήρηση, συνεντεύξεις, έρευνα αρχείου, κοκ) στο χωριό Αποίκια της Άνδρου, διάρκειας περίπου 3 μηνών (με τρεις επισκέψεις, από το Πάσχα έως τον Σεπτέμβριο του 2010).

H έρευνα αφορούσε, από τη μία πλευρά, την ιστορία της διαχείρισης των υδάτινων πόρων του χωριού, και συγκεκριμένα της πηγής “Σάριζα”: οι πολιτικές και οικονομικές διεργασίες για την εκμετάλλευσή του νερού και συνακόλουθα του τοπίου, η (τουριστική) εικονογραφία του, οι ιστορικά σταδιακές του εννοιολογήσεις ως “ιδιοκτησία”, “κοινό αγαθό” και “εμπόρευμα”, οι μεταφορικές του συνδηλώσεις σε σχέση με το φύλο, την υγεία, την οικονομία, την έννοια της “παράδοσης” και της “αυθεντικότητας”, αποτέλεσαν το αντικείμενο μιας πολυμεσικής εθνογραφικής αφήγησης, διανθισμένης με χαρτογραφήσεις, ηχογραφήσεις πεδίου, όπως και ευρεθείσες και πρωτότυπες φωτογραφίες, στο πλαίσιο του επιστημολογικού παραδείγματος της “ανθρωπολογίας πέρα από το κείμενο”.

Από την άλλη, σχεδόν αντιστικτικά, τα “μάσκουλα”, αυτοσχέδια εκρηκτικά αντικέιμενα άμεσα συνδεδεμένα με εορταστικές θρησκευτικές περιστάσεις (όπως την Ανάσταση) αποτέλεσαν το δεύτερο σημείο εστίασης της έρευνας. H σχέση γλώσσας και ηχοτοπίου, ηχητικού αντικειμένου και εντοπιότητας, οικογενειακής γενεαλογίας και κοινωνικής ένταξης, πειθαρχίας και της κατασκευής του ανδρισμού, αποκρυσταλλώνονται στα συμβολικά σημασιοδοτημένα ηχητικά αντικείμενα, στον ήχο και τη βιογραφία τους.

Η έρευνα εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Οπτικής Ανθρωπολογίας (/Εθνογραφική Τεκμηρίωση με Αισθητηριακά Μέσα) του Πανεπιστημίου του Manchester, το 2010, με επιβλέποντα καθηγητή τον δρ. Rupert Cox.

Παρουσιάστηκαν σε έντυπη μορφή  (“Portfolio: Facets of Resurrection” και “Water’s past and present: flows of power, wealth and imagination in a greek island village”, 2010) και ως οπτικοακουστική εγκατάσταση (“The Social Life of Water” @The Hive, Manchester, UK, Οκτώβριος 2010) για τις ανάγκες του προγράμματος σπουδών στην Αγγλία, ενώ αποσπάσματά τους παρουσιάστηκαν και στην Ελλάδα (“Maskoula Oralscape”, Φωνές@CAMP! 2014, “Ηχοτοπίο σε Αντίστιξη: το νερό και τα μάσκουλα”, 4ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας: Ήχος – Θόρυβος – Περιβάλλον”, 2016).

Ευρεθείσα διαφήμιση από Σπ. Μπαφαλούκος, «Το νερό Σάριζα»