Σημείωμα του Μαρίνου Κουτσομιχάλη-

Το Sāk vitt ok vītt of verǫld hverjaείναι κομμάτι ενός ευρύτερου φιλόδοξου ερευνητικού/καλλιτεχνικούεγχειρήματοςτο «hyper-constructive project» — που στοχεύει στην άνευ όρων πολυεπιπέδη εξερεύνησητόπων/τοπίων από μαξιμαλιστική, ποιητική και «dark ecological» σκοπιά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τοεπίκεντρο είναι όλη η Βόρεια (υπο)αρκτική Σκανδιναβία, οι προσλήψεις του καλλιτέχνη αναφορικά με αυτή, καθώς και οι σχετιζόμενες με αυτή δημιουργικές/ποιητικές του αποκρίσεις. Μια μεγάλη ποικιλία αισθητήρων καιοργάνων έχει χρησιμοποιηθεί ώστε να καταστεί εφικτή μια άνευ όρων εξερεύνηση της ευρύτερης περιοχής· απόσημειωματάρια μέχρι εξοπλισμό βιντεοσκόπησης, ηχογράφησης και φωτογραφίας, εξειδικευμένα υδρόφωνα, αυτοσχέδια πηνία και συσκευές ανίχνευσης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και APIs (Application ProgrammingInterfaces) για ανάκτηση δεδομένων. Η ηχοποίηση και οπτικοποίηση δεδομένων είναι μια σημαντική πτυχή τουεγχειρήματος· δεδομένα που αφορούν ενεργειακή κατανάλωση, μετεωρολογικά φαινόμενα, σεισμικήδραστηριότητα, μεταναστεύσεις ψαριών και χωροταξική κατανομή πληθυσμών  θαλάσσιας ζωής έχουνσυλλεχθεί από επιστημονικά αποθετήρια ώστε να αισθητικοποιηθούν στη συνέχεια με διάφορους τρόπους. Εντέλει, τοSāk vitt ok vītt of verǫld hverjaαπολήγει σε σειρά πολυμεσικών παραστάσεων, σε ένα αυτοσχέδιοηλεκτρονικό όργανο που χρησιμοποιείται σε αυτές, σε μια μεγάλου μήκους πειραματική κινηματογραφική ταινία, σε ένα αρχείο με ηχογραφήσεις πεδίου, ηχητικό υλικό, φωτογραφίες, βίντεο, και μικροσυνθέσεις αυτών, σεηχοποιήσεις/οπτικοποιήσεις επιστημονικών δεδομένων, σε συνταγές μαγειρικής, σε υφάσματα, σε ρουχισμό, καισε και διάφορα άλλα αντικείμενα.

https://marinoskoutsomichalis.com/projects/sak-vitt/