Σημείωμα για την καλλιτεχνική έρευνα Rezeptionsästhetik (2017) από την ομάδα Campus Novel

Το πρότζεκτ Rezeptionsästhetik εστιάζει στην περιοχή της Κυψέλης ως παραδειγματική περίπτωση μελέτης του αστικού αποθέματος.
Η Κυψέλη αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους πυρήνες του άλλοτε επιτυχημένου οικονομικού μοντέλου της ανοικοδόμησης, συστήνοντας ως νεωτερικό τύπο κατοίκησης την πολυκατοικία. Οι είσοδοι των πολυκατοικιών, σχεδιασμένοι να εξυπηρετούν τη μετάβαση από το δημόσιο χώρο στην αυτονομία της ατομικής κατοικίας συνιστούν περάσματα προσωρινής οικειοποίησης. Η υπόθεση εργασίας του πρότζεκτ Rezeptionsästhetik ορίζει τις εισόδους των πολυκατοικιών της Κυψέλης ως το stock scenery μιας, συνολικά, επιτελεστικής διαχείρισης που ξεκίνησε από την παρατήρηση στο πεδίο της καθημερινής πρακτικής και συστηματοποιήθηκε ως εντοπισμένη αρχειακή καταγραφή συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του ιδιότυπου αυτού αστικού αποσπάσματος.
Η αστική έκταση της Κυψέλης υποβλήθηκε σε μια οριζόντια σάρωση στην οποία καταγράφηκαν οι είσοδοι των πολυκατοικιών που φέρουν αισθητικά ή διακοσμητικά χαρακτηριστικά. Έπειτα από ενδελεχή επεξεργασία του ετερόκλητου υλικού που συγκεντρώθηκε αναφορικά με το είδος της διακόσμησης, τα υλικά, τη χρονικότητα της εκτέλεσης καθώς και άλλων στοιχείων που κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθούν, προέκυψε μια μορφή κατηγοριοποίησης που συνοψίζει τις διαφορετικές αισθητικές τυπολογίες που αναδείχθηκαν. Το πρότζεκτ ενσωματώνει μια σειρά δράσεων που πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικά σε κάποιες από τις εισόδους ως διαμεσολάβηση ή ως σενάρια δυνητικής οικειοποίησης του προϋπάρχοντος.

 

Rezeptionsästhetik (2017), Campus Novel
Courtesy of the artists
Rezeptionsästhetik (2017), Campus Novel Courtesy of the artists
Rezeptionsästhetik (2017), Campus Novel Courtesy of the artists
Rezeptionsästhetik (2017), Campus Novel Courtesy of the artists