Σημείωμα της Τζένης Μαρκέτου

Κατά το πρόσφατο διάστημα, η καλλιτεχνική μου έρευνα εστιάζει σαυτό που θα αποκαλέσω διαδικασίες διαρραγής: περιλαμβάνει την παραγωγή έργου, εργαστηρίων και δράσεων στο διάστημα από τον Οκτώβρη του 2016 έως και το σήμερα. Η πλειοψηφία της δουλειάς αυτής αφορά ανοικτές, μη ιεραρχικές διαδικασίες οι οποίες και διευκολύνουν την ανταλλαγή και ενσωμάτωση γνώσης. Με αφετηρία την ιδέα της έντασης και κίνησης η οποία και λαμβάνει χώρα εντός του εκθεσιακού χώρου, τα έργα τείνουν προς τις αναπροσαρμογές ρόλων μεταξύ δημιουργού και κοινού, με έμφαση στην κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη και την αναφορά στις οικολογίες του εδώ και του τώρα του εκάστοτε πλαισίου. Εξετάζουν την δυναμική εκδοχών συμμετοχικότητας στην παραγωγή νέων και πολυσχιδών αφηγήσεων, αποστασιοποιουμενα κατά αυτόν τον τρόπο απο παραδοσιακές εμπειρίες τέχνης.

Πλέον πρόσφατα, η δεύτερη εκδοχή του έργου μου Ever-growing through the City, 2020  παρουσιάστηκε στο Interdependence Show στην Radiator Gallery της Νέας Υόρκης και διερευνά συστήματα tensegrity και ισορροπιών, αιτιότητες και διασυνδέσεις. Το  Evergrowing through the City είναι μια εν εξελίξει συλλογική κατασκευή ενός γλυπτικού χώρου: Αναπτύσσεται κατά την διαδικασία μιας από κοινού συναρμολόγησης και λεπτής εξοικείωσης με υλικές ποιότητες (σκληρό, μαλακό).  Η εργασία περιλαμβάνει την δημιουργία ενοτήτων tensegrity και την περεταίρω συναρμογή τους με τρόπο αντίστοιχο προς τις ανάγκες και επιθυμίες της εκάστοτε συμμετέχουσας. Υπό την έννοια αυτή, της χρονικά αναπτυσσόμενης γλυπτικής κατασκευής, το έργο προοριζόταν να εξελιχθεί κατά τη διάρκεια των πέντε εβδομάδων της έκθεσης καθώς και διαμέσω σειράς εργαστηρίων ανοικτών στο κοινό και ιδιαιτέρως σε νεαρούς μαθητές απο διἀφορες κοινότητες και γυμνάσια/λύκεια από την περιοχή Queens της Νέας Υόρκης.

Η ιδέα είναι η δημιουργία ενός ελευθέρου χώρου, τόσο φυσικού όσο και σκέψης, ο οποίος και θα παράσχει τη βάση για νέους διαλόγους. Μέσω συζητήσεων και παροχής κατευθύνσεων, οι επισκέπτες προσκαλούνται να ακολουθήσουν μονοπάτια πειραματισμών, να πλοηγηθούν ολόγυρα και να αλληλεπιδράσουν με το περιβάλλον, ενίοτε ενημερώνοντάς το.

Το γλυπτό είναι site-specific, κατασκευασμένο ειδικά για κάθε χώρο και τις τοποθετημένες σε αυτόν αλληπιδράσεις και μετατροπές. Η δε διαδικασία κατασκευής παραμένει ανοικτή και θα εξακολουθήσει τις μεταλλάξεις της ανάλογα με τις κατά περιπτώσεις επιτελέσεις της, από ποικιλία χτιστών/χτιστριών; προβαίνει στις υλοποιήσεις της σταθμίζοντας διαπραγματεύσεις, ομοφωνίες και διαφωνίες και συλλογικές εικόνες μορφών. Φτιάχνεται απο ξύλο, νήματα αλλά και ευρεθέντα, από τις εκάστοτε συμμετέχουσες, αντικείμενα. Ο συντονισμός παρέχεται απο εμένα.

Το έργο δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με το πλάνο καθότι η πανδημία του κορονοϊού Covid19 και τα μέτρα περιορισμού που αυτή κατέστησε αναγκαία οδήγησαν στο κλείσιμο της γκαλερί κατά τις 14 Μαρτίου του 2020, δέκα ημέρες μετά τα εγκαίνια. Το έργο σφαλίστηκε εντός του χώρου, με αβέβαιη ακόμα ημερομηνία επανεκκίνησης.

https://cargocollective.com/evergrowing/