Σημείωμα της Ελένης Τζιρτζιλάκη

Καλλιτεχνική έρευνα -δράσεις  που αφορούν το σιωπηλό περπάτημα στην Αθήνα και αλλού. Περπατώντας-διασχίζοντας το δημόσιο χώρο και τα αστικά κενά συνδέουμε το σώμα με το έδαφος της πόλης. Με τα σώματά μας εκτεθειμένα στη πόλη υπάρχουμε πολιτικά και αναζητούμε τις φωνές της πόλης.

Το περπάτημα ως  σιωπηλή ανυπακοή–μη βίαιη διαμαρτυρία, νομαδική σωματική συνθήκη και καλλιτεχνική πράξη  για  την κατανόηση της πόλης αλλά και ως εναντίωση σε διάφορα ζητήματα που αφορούν το gentrification, τη βίαιη συμπεριφορά απέναντι σε μετανάστες στον δημόσιο χώρο, τον εκτοπισμό,την κατασκευή ενος εμπορικού κέντρου κ.α.

Έχουν πραγματοποιηθεί δράσεις όπως: στον Ελαιώνα (Διασχίζοντας τον Ελαιώνα), στον Κηφισσό για το ποτάμι που χάθηκε (Water Girls Water Boys) ,στην Ακαδημία Πλάτωνος για την υπεράσπιση του πάρκου ή κατά της κατασκευής του εμπορικού κέντρου, «Μας έδιωξαν απο εδώ. Περπατώντας στις διαδρομές του εκτοπισμού» στην οδό Μενάνδρου όπου η δράση είχε να κάνει με το δύσκολο – ενίοτε αδύνατο – ταξίδι των εκτοπισμένων ανθρώπων να φτάσουν στην πόλη, με το κέντρο της Αθήνας, τη στόχευση μεταναστών, και τον περαιτέρω εκτοπισμό τους σε κέντρα κράτησης, Revolution Bodies στην οδό Πανεπιστημίου που ήταν μια κριτική μέσα από την επιτελεστικότητα και τη μνήμη της πόλης στο Rethink Athens και στο πρόγραμμα ανακαλύπτοντας τον Εθνικό Κήπο που ηταν η κυριάρχη αφήγηση εκείνη την περίοδο αφήνοντας στην άκρη τους κατοίκους, το Nomadic Topos /Αθήνα ως μια κριτική στην Documenta 14.

Τα σώματα ευάλωτα δημιουργούν κάθε φορα ξεκινώντας απο την αρχή ενα μεταβαλλόμενο χωροχρόνο διασχίζοντας τα σύνορα. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσα από τη συνεργασία νομαδικών υποκειμένων διαφορετικών ειδικοτήτων,την εμπλοκή μεταξύ τους, την εμπλοκή με τους κατοίκους και με τη δημιουργία εφήμερων κοινοτήτων. Σ’ αυτό το ταξίδι, μέσ’ από διαδρομές, διαφορετικών υποκειμενικοτήτων που βρέθηκαν μαζί, αναζήτησης των σχέσεων των σωμάτων με τις κοινωνικές και εδαφικές συνθήκες, καθοριστικές είναι οι έννοιες κοινότητα, βίωμα, νομαδισμός.Οι σιωπηλές περηπατητικές δράσεις περιλαμβάνουν μικρές χειρονομίες στο έδαφος και στα κτίρια, δημόσιες αναγνώσεις ποιημάτων, κειμένων, κινήσεις, performances, χορό.

Σιωπηλό περπάτημα Nomadic/topos/Αθήνα/14/5/2017 © Ελένη Τζιρτζιλάκη