Σημείωμα από τον Μιχαηλάγγελο Βλάσση-Ζιάκα

Concept, αρχείο: Μιχαηλάγγελος Βλάσσης-Ζιάκας
Προγραμματισμός χάρτη: Ιό Δογάνη

Το Χαρτογραφώντας την Ουτοπία είναι ένας διαδικτυακός διαδραστικός χάρτης που προτείνει μια κριτική εξερεύνηση του ουτοπικού φαντασιακού. Το έργο προσεγγίζει τα ουτοπικά φαντασιακά ως μέσα διάσπασης, ως φαντασιακά τα οποία πυροδοτούν διαδικασίες σύγκρουσης, αποκλεισμού και βίας, τοποθετώντας έναν «άλλο» (κράτος, εθνοτική ομάδα, ιδεολογία κ.ο.κ) ως εμπόδιο στο δρόμο της υλοποίησής τους.

Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του φανταστικού νησιού της ουτοπίας, όπως περιγράφεται από τον Thomas More στο βιβλίο Of A Republic’s Best State And Of The New Island Utopia (1516), χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργήσουν μια παραλλαγή του ουτοπικού νησιού με βάση τον πραγματικό χάρτη της Βαλκανικής χερσονήσου. Οι εικόνες που βρέθηκαν στο Διαδίκτυο σχετικά με κρατικούς πολέμους, αστικές συγκρούσεις, στρατόπεδα συγκέντρωσης, ιδεολογικές και θρησκευτικές τρομοκρατικές επιθέσεις κλπ., που έλαβαν χώρα στη Βαλκανική Χερσόνησο, ταξινομούνται ανάλογα με την ουτοπία που τα πυροδότησε.

Έτσι, τα δυστοπικά γεγονότα που πηροδοτήθηκαν από ουτοπικά φαντασιακά φαίνονται να σκιαγραφούν τον χάρτη της αναστατωμένης βαλκανικής χερσονήσου.

 

Mapping Utopia (-), Michailangelos Vlassis-Ziakas
©Michailangelos Vlassis-Ziakas
Mapping Utopia (-), Michailangelos Vlassis-Ziakas
©Michailangelos Vlassis-Ziakas