Σημείωμα της Ελένης Μυλωνά

Σόλο αφηγηματική performance για περιορισμένο αριθμό κοινού και ζωντανή διαδικτυακή (γραφή) ανάγνωση, για έναν αναγνώστη τη φορά.

Το ‘Τρεις πορτοκαλιές. Στο μέλλον.’ είναι μια αφηγηματική performance η οποία χρησιμοποιεί μία σειρά από μεθόδους για να εξερευνήσει το πώς κάποια/ος κοιτά, αναλύει, περιγράφει, αποστηθίζει και εκφράζει λεκτικά, ένα γεγονός/διαδικασία ή/και μια ιστορία στον χώρο και τον χρόνο.
Την ίδια στιγμή, εξερευνά τρόπους να παρέμβει κανείς στο κυρίαρχο αφήγημά της ιστορίας με σκοπό να την μετασχηματίσει, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες που παρέχει η γλώσσα σε σχέση με τη φαντασία. Με πρόθεση να μετακινηθώ από μια ‘προσωπική΄ σε μία περισσότερο ‘συλλογική κατανόηση’, δούλεψα με την έννοια της ‘επιμέλειας εαυτού΄ (care of oneself) η οποία συνδέεται με τους στωικούς φιλοσόφους και τις πρακτικές τους, έτσι όπως περιγράφονται από τον Michel Foucault στο βιβλίο ‘The Hermeneutics of the Subject’[1].
Οι Στωικοί προτείνουν μια σειρά από ασκήσεις/πρακτικές οι οποίες προορίζονται για την ‘ανάπτυξη της κουλτούρας του εαυτού’ (development of the culture of the self), και οι οποίες περιγράφονται σε διάφορα κείμενα της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής περιόδου. Αυτές οι πρακτικές, σχετίζονταν με το πώς κάποιος θα πρέπει να κοιτάει (αναλυτικά και σαν ολότητα) ένα αντικείμενο, ένα γεγονός, την ίδια του τη ζωή και τον εαυτό του, πόσο σημαντικό είναι να περιγράφεις αυτό που βλέπεις λεκτικά στον εαυτό σου και τους άλλους, και πώς να αποστηθίζεις αυτό που βλέπεις στον χώρο και τον χρόνο. Χρησιμοποίησα λοιπόν, κάποιες από αυτές τις ασκήσεις,  σαν χορογραφικά σκορ, και τις εφάρμοσα σαν μηχανισμούς μετασχηματισμού των ιστοριών από προσωπικές σε μυθοπλασίες. (self-fictions). Έτσι τα βασικά ερωτήματα που προέκυψαν ήταν: Πώς μετακινούμαι από το προσωπικό στο συλλογικό; Και τι είναι πολιτικό στο προσωπικό;

Περισσότερα για την περφόρμανς καθώς και για την έρευνα μπορεί κανείς να βρει εδώ: www.mylonaeleni.com

[1]The Hermeneutics of the subject‘,1981-82, Lectures at the college de france, Palgrave McMillan


‘Three Orange Trees. In the future.’ © Volumes Art Publishing Days’19. Courtesy of the artist
‘Three Orange Trees. In the future.’ © Volumes Art Publishing Days’19. Courtesy of the artist
‘Three Orange Trees. In the future.’ © Volumes Art Publishing Days’19. Courtesy of the artist