Σημείωμα της Ελένης Μυλωνά

χορογραφία με μία μόνο πρόταση.

Το ‘Me and a fly in an empty studio‘ είναι ένα γραπτό καθώς και προφορικό κείμενο, το οποίο εξερευνά τις δυνατότητες της γλώσσας και της φαντασίας, προτείνοντας να δημιουργηθεί μία χορογραφία με μονάχα μία κύρια πρόταση. Παίζει με το πώς αυτή η πρόταση μετασχηματίζεται όταν γράφεται, εκφράζεται λεκτικά, καθώς και πώς ακούγεται με διάφορους τρόπους, τι δομεί, πώς και τι δημιουργεί όταν αποδομείται. Η φαντασία λειτουργεί προς το ‘άνοιγμα΄ χώρων αντίληψης για το κοινό. Εδώ, η γλώσσα χρησιμοποιείται σαν ρυθμός, που είναι και ένας απ’ τους τρόπους που εξερευνήθηκαν ως χορογραφικές μέθοδοι, δεδομένου ότι δεν σκοπεύω να δημιουργήσω νόημα μέσα από την αναπαράσταση, αλλά αντιθέτως, το νόημα δομείται μέσα από τον ρυθμό και τη χρήση του. Σε σχέση με το περιεχόμενό του, το κείμενο εναλλάσεται μεταξύ της φαντασιακής χορογραφίας που προαναφέρθηκε, καθώς και μιας αυτοβιογραφικής ιστορίας η οποία περιγράφει τη δυσκολία που βίωνα να αντιμετωπίσω την ανταγωνιστική λογική της αγοράς, στα πρώτα νεανικά μου χρόνια.  Εδώ, είναι φανερή μια τάση προς τα ‘ethics of  care’, κατά την οποία δίνεται μεγαλύτερη αξία στη διαδικασία, σε σύγκριση με το τελικό αποτέλεσμα.

 

Περισσότερα για την πρακτική αυτή μπορεί κανείς να βρει στις σελίδες 13-20 εδώ:
https://34f19a86-4db8-4d71-b9de-290b7592e89.filesusr.com/ugd/28d71c_757d9b00caca430c803e0a2d3b2503d9.pdf


 

Eleni Mylona, Me and a fly in an empty studio. Courtesy of the artist
Eleni Mylona, Me and a fly in an empty studio. Courtesy of the artist
Eleni Mylona, Me and a fly in an empty studio. Courtesy of the artist