Σημείωμα της Σοφίας Μαυραγάνη

Το imPROject είναι μια έρευνα σε εξέλιξη πάνω στον αυτοσχεδιασμό, η οποία επικεντρώνεται στους τρόπους με τους οποίους τα χαρακτηριστικά και οι δομές του παιχνιδιού επεμβαίνουν, εμπλουτίζουν και τελικά διαμορφώνουν το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Το imPROject αντιμετωπίζει τον αυτοσχεδιασμό ως μια ιδιαίτερη τεχνική που απαιτεί απόλυτη ενεργοποίηση και εξασκημένη αντίληψη. Στηρίζεται σε ένα σύστημα εργαλείων στιγμιαίας πρόσληψης, επεξεργασίας και επικοινωνίας των άμεσων πληροφοριών και επαναπροσδιορίζει την έννοια του παιχνιδιού επί σκηνής. Μεγάλη έμφαση δίνεται στη λειτουργικότητα του κανόνα, στον τρόπο που οι αυστηροί κανόνες συνδιαλέγονται με την εκφραστική ελευθερία και στον προσδιορισμό της έννοιας της ελευθερίας μέσα σε ένα σκηνικό σύστημα συνύπαρξης και συλλειτουργίας διαφορετικών παικτών. Ως μια μεθοδολογία αυτοσχεδιασμού με επίκεντρο το παιχνίδι, δοκιμάζεται συνεχώς σε πραγματικές συνθήκες.  Μεγάλο ενδιαφέρον δίνεται στο σώμα απέναντι στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες διαβίωσης-προσωπικές, κοινωνικές και πολιτικές. Επιπλέον, το imPROject διερευνά μεθόδους με τις οποίες οι ερμηνευτές μπορούν να εμπλουτίσουν και να ενδυναμώσουν το ερμηνευτικό και κινησιολογικό τους λεξιλόγιο, να διεγείρουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, να εμπιστευτούν με καθαρότητα τις επιλογές τους, να εστιάσουν και να απελευθερώσουν τις εν δυνάμει καλλιτεχνικές τους δυνατότητες. Mέσα από την εμπειρία ενός πλαισίου όπου συνυπάρχουν οι κανόνες με την εκφραστική ελευθερία δημιουργούνται οι συνθήκες για την κατανόηση και την εξάσκηση της διαδικασίας λήψης αυτοσχέδιων αποφάσεων. Το τελικό αποτέλεσμα αφορά στη δημιουργία ενός αυτορυθμιζόμενου σκηνικού συστήματος στο οποίο οι ερμηνευτές λειτουργούν ως παίκτες.

Αφετηρία της ερευνητικής διαδικασίας είναι οι παρατηρήσεις και οι πρακτικές που καταγράφηκαν από τη χορογράφο Σοφία Μαυραγάνη μέσω της διαδρομής του καλλιτεχνικού και εκπαιδευτικού προγράμματος playforPLACE σε 17 πόλεις του κόσμου, όπου μελετήθηκε η σχέση παιχνιδιού και παραστατικών τεχνών. Οι πρακτικές αυτές εξελίσσονται και εμπλουτίζονται κατά τη διάρκεια εντατικών ερευνητικών εργαστηριών που πραγματοποιoύνται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ι. Φ. Κωστόπουλου και του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν.

 

Το imPROject στοχεύει να λειτουργήσει ως πλατφόρμα για τη διαμόρφωση μιας νέας μεθόδου/τεχνικής αυτοσχεδιασμού.

 

Links:

https://www.sofiamavragani.com/5920140-improject

 

imPROject, Sofia Mavragani, Courtesy of the artist
imPROject, Sofia Mavragani, Courtesy of the artist

imPROject, Sofia Mavragani, Courtesy of the artist