Ημερίδα για την καλλιτεχνική έρευνα στον χορό

Η ημερίδα πραγματεύτηκε θέματα που αφορούν την καλλιτεχνική έρευνα στον χορό στην Ελλάδα σήμερα, όπως για παράδειγμα την παραγωγή έργου και γνώσης εντός και εκτός της ακαδημίας, τη διάκριση μεταξύ διαδικασίας και αποτελέσματος της έρευνας, τη σημασία της διεπιστημονικότητας και άλλα.

Συμμετείχαν οι χορογράφοι και θεωρητικοί: Τζένη Αργυρίου, Ζωή Δημητρίου, Πηνελόπη Ηλιάσκου, Ιρις Καραγιάν, Ανδρονίκη Μαραθάκη, Σοφία Μαυραγάνη, Μέντη Μέγα, Ελένη Μυλωνά, Δημήτρης Μυτιληναίος, Μαριέλα Νέστορα, Κατερίνα Παραμάνα, Ευφροσύνη Πρωτοπαπά, Ελπίδα Ρίκου, Φωτεινή Σταματελοπούλου, Στεριανή Τσιντζιλώνη, Εύα Φωτιάδη.

Επιμέλεια: Στεριανή Τσιντζιλώνη, ερευνήτρια και θεωρητικός του χορού. Με τη στήριξη του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι.& Ρ.Ντάνκαν (Καλλ.Διεύθυνση: Πηνελόπη Ηλιάσκου).

Τεχνική υποστήριξη: Αθηνά Μποζίκα (Κ.Ε.Α.Ε.)

Η ημερίδα αποτελεί κατακλείδα σειράς διαλέξεων για την έρευνα στον χορό που πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2020, σε συνεργασία με την Ελπίδα Ρίκου, ανθρωπολόγο και εικαστικό, μέλος του TWIXTlab, στο πλαίσιο της έρευνάς της για την καλλιτεχνική έρευνα στην Ελλάδα που ξεκίνησε το 2019 με τη στήριξη του Κέντρου Ερευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Κ.Ε.Α.Ε.). 


Πρόγραμμα

18:00– Χαιρετισμοί (Σ.Τζιντζιλώνη, Π.Ηλιάσκου, Ε.Ρίκου)

18:15 – Η παραγωγή γνώσης από την έρευνα του χορού εκτός (?) της ακαδημίας

Δημήτρης Μυτιληναίος, Ευφροσύνη Πρωτοπαπά, Ελένη Μυλωνά.

Εισαγωγική τοποθέτηση: Κατερίνα Παραμάνα

Ενώ η έρευνα του χορού, αλλά και η έρευνα γενικά, έχει συνδεθεί με την ακαδημία και το κύρος, την αξία, ή την αγορά που αυτή συνεπάγεται, εντούτοις η πρακτική των περισσότερων δημιουργών (στην περίπτωση της Ελλάδας κυρίως) κινείται στον χώρο της ανεξάρτητης σκηνής. Το γεγονός αυτό έχει επιπτώσεις τόσο σε θέματα καταγραφής, διάδοσης, θεωρητικού και αναστοχαστικού λόγου. Η εκτός ακαδημίας έρευνα μπορεί, άραγε, να αντισταθμίσει κάποια από τα προβλήματα που η ακαδημία θέτει; Υφίσταται διαφοροποίηση ως προς τη γνώση που παράγεται ανάλογα με το αν η έρευνα γίνεται εντός/εκτός της ακαδημίας;

Διάλειμμα

19:15 – Διάκριση μεταξύ διαδικασίας και αποτέλεσματος

Σοφία Μαυραγάνη, Ίρις Καραγιάν, Ανδρονίκη Μαραθάκη, Ζωή Δημητρίου.

Εισαγωγική τοποθέτηση: Μέντη Μέγα

Η διάκριση μεταξύ της χορογραφικής έρευνας που καταλήγει σε έργο και αυτής που αποδίδει εναλλακτικές μορφές (π.χ. κείμενα) οριοθετεί μια σειρά από ερωτήματα. Αυτά σχετίζονται με έννοιες όπως παραγωγή, έργο, οικονομία, δημιουργικότητα κτλ. Έχει νόημα αυτή η διάκριση και πώς λειτουργεί; Ενυπάρχουν οικονομικές, ιδεολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της διάκρισης αυτής;

Διάλειμμα

20:15– Διεπιστημονικότητα

Φωτεινή Σταματελοπούλου, Τζένη Αργυρίου, Μαριέλα Νέστορα.

Εισαγωγική τοποθέτηση: Εύα Φωτιάδη

Διαθέτει κάποια ιδιαιτερότητα η καλλιτεχνική έρευνα στον χορό και ποιες είναι οι διαφορές ή ομοιότητες πρακτικών ή τα “δάνεια” από άλλες τέχνες και από τις επιστήμες; Για παράδειγμα, είναι σκόπιμη μια διάκριση μεταξύ πρακτικών του χορού και της performance στις εικαστικές τέχνες; Πώς εμπνέονται οι χορογράφοι συγκεκριμένα από τις ανθρωπιστικές ή τις θετικές επιστήμες; Τι σημασία έχουν αυτοί οι συσχετισμοί και οι διασυνδέσεις, όσον αφορά γενικότερα την εμβέλεια της έρευνας στο χορό, αλλά και τη σχέση του έργου με το κοινό;

Διάλειμμα

21:15– Το παρόν και το μέλλον της καλλιτεχνικής έρευνας στον χορό.

Συζήτηση μεταξύ όλων των συμμετεχουσών/όντων και των διοργανωτριών της ημερίδας.

22:00- Λήξη

 


  1. Το βιντεοσκοπημένο υλικό έχει αναρτηθεί με τη συναίνεση των εικονιζόμενων ομιλητριών και ομιλητών.