Σημείωμα της Ντάνας Παπαχρήστου και του Γιώργου Σαμαντά-

Το Audibility (=Ακουστότητα) είναι ένα εν εξελίξει ερευνητικό, καλλιτεχνικό και παρεμβατικό πρόγραμμα του TWIXTlab που αφορά στον ήχο πέρα από την ακοή. Εστιάζει στην εμπειρία της κώφωσης μέσα από καλλιτεχνικά εργαστήρια και παραγωγή έργων με τη συμμετοχή Κωφών, κωφών (Κ/κ, ακολουθώντας τη συμβατική διάκριση μεταξύ της Κωφότητας ως κοινωνικής ταυτότητας και ως αισθητηριακής ιδιαιτερότητας) και βαρήκοων εφήβων και επαγγελματιών της ειδικής εκπαίδευσης.

Ο πρώτος χρόνος των δράσεων ξεκίνησε με τη συμμετοχή της εικαστικού και video artist Τατιάνας Ρεμούνδου, και θα συνεχιστεί με τον μουσικό και sound artist Λάμπρο Πηγούνη. Το εγχείρημα συντονίζει εκ μέρους του TWIXTlab ο Γιώργος Σαμαντάς, το εκπαιδευτικό σκέλος επιμελείται η Ντάνα Παπαχρήστου, και τις επιστημονικές προσεγγίσεις ο Πάνος Πανόπουλος.

Το έργο διεξάγεται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας (προγράμματα καλλιτεχνικών έργων για την καθολική προσβασιμότητα στον πολιτισμό), και είναι μέρος του ευρύτερου προγράμματος καλλιτεχνικής συνεργασίας “B-Air: Art Infinity Radio”, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Creative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συντονισμό του RTV Slovenija.