Μέντη Μέγα | Καλλιτεχνική διάλεξη @Twixtlab | 2019


Νίκος Παπαδόπουλος & Κώστας Χριστόπουλος | Καλλιτεχνική διάλεξη @Twixtlab | 2019


Βασίλης Νούλας & Κώστας Τζιμούλης | Καλλιτεχνική διάλεξη @Twixtlab | 2019


Τζένη Μαρκέτου | Καλλιτεχνική διάλεξη @Twixtlab | 2019


Μαρία Παπαδημητρίου | Καλλιτεχνική διάλεξη @Twixtlab | 2019


Γιάννης Παππάς | Καλλιτεχνική διάλεξη @Twixtlab | 2019


Ελένη Τζιρτζιλάκη | Καλλιτεχνική διάλεξη @Twixtlab | 2019