Δανάη Στεφάνου  & Γιάννης Κοτσώνης | «Ακούγοντας τα κενά» | 25.10.2021


Μαρίνος Κουτσομιχάλης | «Τόποι, Συστήματα, Κραδασμοί, Κοινότητες, Πέτρες, Κήτη, Ρεύμα, Ακτίνες, Κβάντα !» | 1.11.2021


Ντάνα Παπαχρήστου & Γιώργος Σαμαντάς |«Ακρόαση και περπάτημα μεταξύ εθνογραφικής και ηχητικής έρευνας» | 8.11.2021


Μαριάνθη Παπαλεξανδρή-Αλεξανδρή | «Shaping Sound» | 15.11.2021


Λορέντα Ράμου | «Η μνήμη στον ήχο και η ερμηνεία της» | 22.11.2021