Δανάη Στεφάνου  & Γιάννης Κοτσώνης | «Ακούγοντας τα κενά» | 25.10.2021


Μαρίνος Κουτσομιχάλης | «Τόποι, Συστήματα, Κραδασμοί, Κοινότητες, Πέτρες, Κήτη, Ρεύμα, Ακτίνες, Κβάντα !» | 1.11.2021


Ντάνα Παπαχρήστου & Γιώργος Σαμαντάς |«Ακρόαση και περπάτημα μεταξύ εθνογραφικής και ηχητικής έρευνας» | 8.11.2021


Μαριάνθη Παπαλεξανδρή-Αλεξανδρή | «Shaping Sound» | 15.11.2021


Λορέντα Ράμου | «Η μνήμη στον ήχο και η ερμηνεία της» | 22.11.2021


Θεόδωρος Κίτσος | «Αναδημιουργώντας ήχους του παρελθόντος » | 29.11.2021


Νικολέτα Χατζόπουλου | «Σύνθεση στο Χωροχρόνο» | 13.12.2021


E. Ικονιάδου, A. Παπαέτη, Π. Πανόπουλος | «Ανάμεσα στο αρχείο και το πεδίο» | 20.12.2021