Βιβλιογραφία

Arts and Humanities Research Board (AHRB), 2004, «Research in the Creative and Performing Arts». Journal of Visual Art Practice 3/1: 75-78.


Balkema, A.W. και H.Slager, 2004, Artistic Research. Άμστερνταμ: Lier en Boog, Series of Philosophy of Art and Art Theory 18.


Barrett, E. και B.Bolt, 2009, Practice as Research. Approaches to Creative Arts. Λονδίνο: Enquiry.


Delacourt, S., Schneller, K., Théodoropoulou, V. (επιμ.), 2016. Le chercheur et ses doubles. Παρίσι / Esba, Tours-Angers-Le Mans / ΕSAD-Grenoble-Valence.


Elkins, J. (επιμ.), 2009, Artists with PhDs: On the New Doctoral Degree in Studio Art. Νέα Υόρκη: New Academic Press.


Foster, H., 1996, The Return of the Real.The Avant-Garde at the End of the Century. Καίμπριτζ, Μασσ., Λονδίνο: The MIT Press.


Hannula, Μ., Suoranta, J., Vadén, T. (επιμ.), 2005, Artistic Research: Theories, Methods and Practices. Ελσίνκι /Γκέτενμποργκ: Academy of Fine Arts / University of Gothenburg.


Klein, J., 2010. “What is Artistic Research?”. Gegenworte 23. Βερολίνο: Brandenburg Academy of Sciences and Humanities.


Lesage, Dieter. 2009. “Who’s Afraid of Artistic Research? On Measuring Artistic Research Output.” Art & Research: A Journal of Ideas, Contexts and Methods 2 (2).


Sullivan, Graeme. 2010. Art Practice as Research : Inquiry in Visual Arts. Sage Publications.


Ρίκου, Ε.(επιμ.), 2013, Ανθρωπολογία και Σύγχρονη Τέχνη. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.